"PIZZERIA LUCIJA" zahvaljuje na više od 20 godina vašeg povjerenja.

Tradicija i kvaliteta pripremanja pizza od 1997. godine.

Naziv projekta:
Jačanje konkurentnosti poduzeća VETERAN MATE d.o.o. ulaganjem u materijalnu imovinu
Šifra projekta: KK.08.2.1.16.0025
Naziv korisnika: VETERAN MATE d.o.o.
Kratki opis projekta, njegovih ciljeva i rezultata:
Projekt je svojim djelovanjem, aktivnostima, ciljevima i rezultatima usmjeren na ulaganja u materijalnu imovinu poduzeća VETERAN MATE d.o.o.
i to komplet ugostiteljske opreme, jedno prijenosno računalo, komplet solarnih punjača el.uređaja i dva nova specijalizirana radna vozila za dostavu hrane pripremljene u vlastitom ugostiteljskom objektu „Pizzeria Lucija“ u Petrinji, što direktno utječe na porast konkurentnosti kroz osnaživanje radnih kapaciteta poduzeća unutar djelatnosti pripreme i posluživanja hrane i pića (sektor 56 prema NKD-u 2007).
Projekt djeluje na porast prihoda i porast broja zaposlenih unutar poduzeća VETERAN MATE d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 48.881,41 EUR / 368.297,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 48.881,41 EUR / 368.297,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 41.549,01 EUR / 313.051,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 18. studenog 2021. do 31. prosinca 2023.
Kontakt osoba za više informacija o Projektu:
Davor Damjanović, direktor
e-mail adresa: davor.damjanovic1@gmail.com
Korisni linkovi:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
IZJAVA O SUKOBU INTERESA
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
„Zajedno do fondova EU“

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do četvrtka od 7:00 do 22:00. Petak i subota od 7:00 do 23:00. Nedjelja i blagdani od 9:00 do 22:00.
Narudžbe i informacije: 044/ 816 198
Besplatna dostava za narudžbe iznad 60,25 kn / 8,00 € ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i nedjelja od 9:00 do 21:30. Petak i subota od 9:00 do 22:30.
Cijene u eurima izražene po fiksnom tečaju 7,53450.

Pizzeria Lucija, Sajmište 2/2, 44250 Petrinja